Vše, co potřebujete vědět o podnikání

pracovní stanice

Leží na Vás zodpovědnost celého chodu firmy. Není tedy jednodušší nechat se zaměstnat? Jednodušší to sice je, ale chcete žít život jednoduchý nebo naplněný? Při podnikání si můžete PLNIT SVÉ SNY! BÝT SÁM SOBĚ PÁNEM! ROZVÍJET SE V OBLASTI, KTERÁ VÁS OPRAVDU ZAJÍMÁ! FINANČNĚ SE POSTAVIT NA VLASTNÍ NOHY! Pokud podnikání berete jako možnou alternativu Vaší budoucí obživy, pojďme se podívat, co všechno byste o něm měli vědět.

Co takhle začít s „franchisou“?

Pokud si nejste jisti, v čem přesně chcete podnikat nebo se bojíte příliš riskovat, je „franchising“ přesně pro Vás. Jak název napovídá, systém vznikl ve Francii. Jedná se o smluvní vztah mezi „franchisorem“ a „franchisantem“, kdy Vám franchisor za finanční náhradu umožní využívat firemní značku. Stáváte se tak oficiální součástí týmu tvořeném nezávislými podnikateli. Nejčastější formou franchisingu se stala dceřiná společnost. Tímto způsobem funguje mimo jiné:
· McDonald´s
· KFC
· Allianz pojišťovna
· OBI
· Husky
připomínky na lístečkách

Na co musí podnikatel myslet?

Jak víme, podnikatel je zodpovědný za chod celé firmy. V případě franchisy za jednu či více jejích částí. Abyste vůbec směli začít podnikat, musíte získat OPRÁVNĚNÍ k činnosti. Nezapomínejte ani na NAHLAŠOVÁNÍ jakýchkoliZMĚN během roku. Další věcí, která Vám nesmí uniknout, je ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ. Nejenže máte povinnost platit pojištění za svoji osobu, ale také za Vaše zaměstnance. Těm musíte před započetím práce poskytnout školení BOZP, tedy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a OP, Požární ochrany. Jako podnikatel neujdete ani PLACENÍ DANÍ, spíš naopak. Daně, které odvádí podnikatelé, nepatří zrovna k nejnižším. Každá firma musí mít své zázemí. Vaší povinností je zajistit, aby PROVOZOVNA SPLŇOVALA určité STANDARDY, které se liší podle druhu podnikání. Když už se Vám podaří prodat produkt nebo případně službu, potřebujete DOKLAD O PRODEJI. Ve zkratce myslete na:
· Oprávnění k podnikání
· Zdravotní a sociální pojištění
· BOZP A OP
· Daně
· Standardy provozovny
· Doklady o prodeji

V případě, že jste se právě rozhodli podnikat, pečlivě nahlédněte do živnostenského zákona a s ním spjatých předpisů.
Připravte se také raději na možný neúspěch. Ne každý je pro status podnikatele zrozen. Hodně zdaru!