Propagace

prezentace na tabuli.png

Uvažujete o začátku vašeho podnikání? Bojíte se rizik, které sebou podnikání nese? Je pravdou, že je v současné době nabízených produktů stejného typu velké množství (konkurence je vysoká). Některé podniky, u kterých je konkurence nejvyšší, dokonce dělají balíčkování služeb, což znamená vytvoření jedinečné nabídky pro zákazníka, a to přesně podle jeho potřeb. Důvodem je získání zákazníka a uspokojit jeho potřeby lépe než případná konkurence.

Jestliže nemáte strach z konkurence, protože věříte potřebnosti a užitečnosti svého produktu a máte naplánované všechny potřebnosti, bez kterých by se vaše podnikání neobešlo (například zakladatelský rozpočet, který je nutností při žádosti o úvěr), měli byste začít přemýšlet o nejlepším způsobu, díky kterému se zákazníci dozvědí o vašem produktu (propagaci).
Prve zmíním, jak může být cena vámi nabízeného produktu (V) vysoká oproti ceně produktu nabízeného konkurencí (K).
V>K znamená, že je váš produkt z kvalitních materiálů.
V V=K znamená, že musíte použít doplňkové služby, aby vás zákazník upřednostnil před konkurencí.
Propagace je nástrojem, který ovlivňuje zákazníka v tom smyslu, že ho přesvědčuje, aby si produkt zakoupil. Hlavním úkolem je navýšení prodeje. Je několik nástrojů, kterými se propagace uskutečňuje.
bruneta s taškami.jpg
Reklama je asi nejznámějším nástrojem. Setkáváme se s ní každý den (v televizi, v novinách, na internetu…). Je to placená forma propagace a náklady na její provozování jsou započítány v ceně prodávaného zboží. Rozšířenou reklamou se v součané době staly reklamní tašky .
Existují také podpory prodeje, které nabízení motivy koupě, mezi které patří množstevní sleva nebo sleva při dalším nákupu.
Nejdůvěryhodnější formou propagace je publicita, což je neplacená reklama.