Bezpečí domova


Pokud se chcete cítit alespoň doma v bezpeÄí pÅ™ed ataky elektrosmogu, mÄ›li byste se postarat o to, co nejlépe odstínit elektromagnetické vlnÄ›ní, které se ve vaÅ¡ich příbytcích nachází. Docílit toho můžete nÄ›kolika způsoby. Můžete například vymÄ›nit staré elektrospotÅ™ebiÄe a starou elektroniku za novou a doufat, že samotní výrobci provedli již mnohem dokonalejší odstínÄ›ní elektromagnetických vln, než tomu bylo u starších výrobků. Můžete také dbát na to, abyste si svou domácnost zorganizovali tak, abyste se vyskytovali z dosahu elektromagnetických polí, která klesají na pÅ™ijatelnou mez ve vzdálenosti zhruba od padesáti do sta centimetrů.

Možnosti

Můžete dbát na peÄlivé vytahování elektrospotÅ™ebiÄů s transformátory ze zásuvek a zapomenout na pouhé pÅ™epínání do pohotovostního režimu. (OstatnÄ› to se vám vyplatí i v případÄ›, že chcete uÅ¡etÅ™it za elektÅ™inu.) Můžete pÅ™estat téměř používat mobilní telefon! Zdá se vám to ponÄ›kud nepohodlné a pÅ™itažené za vlasy? V tom případÄ› nechte vÄ›ci tak, jak jsou a vybavte svou domácnost výrobky BioProtect. Jeden z výrobků vám poskytne i dokonalou ochranu pÅ™ed zářením mobilů.